Ανοίξανε ήδη τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ  που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανοίξανε ήδη.

Εδώ να βρείτε λεπτομερής περιγραφή και πληροφορήσεις

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
Ψηφιακό Άλμα
Ψηφιακό Βήμα
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  μαζί με το ειδικό  μας στο τηλέφωνο 6953095498